Denne informasjon er ment for helsepersonell

Vil du fortsette? Ja Nei

Denne informasjon er ment for helsepersonell

Mifegyne®

Mulighet til å velge

Medisinsk abort er i dag en stadig vanligere metode for å avbryte et svangerskap. (Socialstyrelsens statistikdatabas)

 

Indikasjoner

Til svangerskapsavbrudd kan Mifegyne® og prostaglandin bare forskrives og administreres i overensstemmelse med landets egne nasjonale lover og regelverk. 

 • Medikamentelt avbrudd av intrauterint svangerskap.
 • I kombinasjon med etterfølgende prostaglandinanalog ved opptil 63 dagers amenoré.
 • Oppmykning og dilatasjon av livmorhalsen i forkant av kirurgisk svangerskapsavbrytelse i første trimester.
 • Tilrettelegging for bruk av prostaglandinanaloger ved svangerskapsavbrytelse av medisinske grunner (senere enn første trimester).
 • Induksjon av fødsel ved intrauterin fosterdød. Hos pasienter hvor det ikke kan brukes prostaglandin eller oksytocin.


Dosering og administrasjonsmåte

1. Medikamentelt avbrudd av intrauterint svangerskap

Administrasjonsmåten vil være som følger:

 • Inntil 49 dagers amenoré:
  600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter à 200 mg) inntas peroralt som én enkelt dose, og 36 til 48 timer senere administreres en prostaglandinanalog; misoprostol 400 µg peroralt, eller gemeprost 1 mg vaginalt.
 • Alternativt, 200 mg mifepristone kan inntas peroralt som én enkelt dose, og 36 til 48 timer senere administreres prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt. (se punkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper i Preparatomtale i menyen til høyre)
 • Mellom 50-63 dagers amenoré:
  600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter à 200 mg) inntas peroralt som én enkelt dose, og 36 til 48 timer senere administreres prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt.
 • Alternativt, 200 mg mifepristone kan også inntas peroralt som én enkelt dose, og 36 til 48 timer senere administreres prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt. (se punkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper i Preparatomtale i menyen til høyre)

 

2. Oppmykning og dilatasjon av livmorhalsen i forkant av kirurgisk svangerskapsavbrytelse i første trimester

200 mg mifepriston (1 tablett), etterfulgt 36 til 48 timer senere (men ikke mer) av kirurgisk svangerskapsavbrudd.

 

3. Tilrettelegging for bruk av prostaglandinanaloger ved svangerskapsavbrytelse av medisinske grunner 

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter à 200 mg) inntas peroralt som én enkelt dose, 36 til 48 timer før planlagt administrering av prostaglandin som deretter gjentas så ofte som foreskrevet.

 

4. Induksjon av fødsel ved intrauterin fosterdød

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter à 200 mg) inntas peroralt daglig som én enkelt dose, to dager på rad. Fødselen bør induseres med vanlige metoder hvis den ikke har startet innen 72 timer etter den første administreringen av mifepriston.Annen informasjon

For ytterligere informasjon om indikasjoner, farmakologisk gruppe, legemiddelformer, styrker, dosering, priser, siste revisjon av preparatomtalen samt om legemidlet inngår i blåreseptordningen – se koblingen ”Preparatomtale” i menyen til høyre.

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at vi bruker cookies i samsvar med vår Cookie policy.

Jeg forstår og godtar